Sleepvliegtuig van Vliegclub Hoogeveen

De VCH beschikt over een eigen sleepvliegtuig: de Super Dimona. Dit toestel is relatief stil en zuinig, waardoor een efficiënt sleepbedrijf mogelijk is met een lage geluidsbelasting voor de omgeving. De Dimona heeft een intrekbare sleepkabel en is ook bruikbaar als motorzwever.

Als backup voor drukke dagen is een tweede Super Dimona beschikbaar, ook bevindt zich een Piper Cub met sleephaak op Vliegveld Hoogeveen. Om 's ochtends en 's avonds te kunnen starten beschikt de club over een lier.

Toekomstige ontwikkelingen zijn veelbelovend, zo is op dit moment de aandacht gericht op sleepvliegtuigen met een dieselmotor.

sleep

sleepstart