Sleepvliegtuig van Vliegclub Hoogeveen

De VCH beschikt over een eigen sleepvliegtuig: de Super Dimona. Dit toestel is relatief stil en zuinig, waardoor een efficiënt sleepbedrijf mogelijk is met een lage geluidsbelasting voor de omgeving. De Dimona heeft een intrekbare sleepkabel en is ook bruikbaar als motorzwever.

Als backup voor drukke dagen is een tweede Super Dimona beschikbaar, ook bevinden zich nog enkele andere toestellen met sleephaak op Vliegveld Hoogeveen. Om 's ochtends en 's avonds te kunnen starten beschikt de club over een lier.

Toekomstige ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, zo is op er aandacht voor sleepvliegtuigen met een elektro- of dieselmotor.

sleep

sleepstart